.
  • November 2017

 30
 31
 1
 2
3rd Nov 2017 - For a Haiku
4th Nov 2017 - silhouette
5th Nov 2017 - circle
6th Nov 2017 - Square Shapes
 7
 8
9th Nov 2017 - color 2
10th Nov 2017 - Tree
11th Nov 2017 - Diagonal Lines
12th Nov 2017 - moving the camera at 2.5”
13th Nov 2017 - Patterns
14th Nov 2017 - Texture
15th Nov 2017 - Cross
16th Nov 2017 - Color
17th Nov 2017 - Texture
18th Nov 2017 - Light and Shadow-3
19th Nov 2017 - Patterns
20th Nov 2017 - Circle(s)
21st Nov 2017 - Diagonal Lines
22nd Nov 2017 - Light and Shadow
23rd Nov 2017 - Color
24th Nov 2017 - Haiku
25th Nov 2017 - Subject with dominant negative space
26th Nov 2017 - Color
27th Nov 2017 - Sacred Object
28th Nov 2017 - Moving the Camera Up and Down
29th Nov 2017 - Color
30th Nov 2017 - Texture
 1
 2
 3