Tam Chuc Pagoda by shuris

Tam Chuc Pagoda

Về thăm mộ ông ngoại ngày 28 tết, tổ đội thanh niên dắt nhau đi thăm thú chốn này!
Chùa đang xây dở và khá đẹp!
Leave a Comment
Sign up for a free account or Sign in to post a comment.