.
  • January 2018

1st Jan 2018 - Riders in the Deerpark, Copenhagen
2nd Jan 2018 - Charlottenlund Fort, Copenhagen
3rd Jan 2018 - Nørrebro
4th Jan 2018 - Driving home from work
5th Jan 2018 - Self portrait
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 1
 2
 3
 4