• May 2019

 29
 30
1st May 2019 -
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12th May 2019 - Two windows
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19th May 2019 - foggy day at the Sugar cafe
20th May 2019 - This girl
21st May 2019 - foggy day
 22
23rd May 2019 - Two brown bags
24th May 2019 - Bar León
25th May 2019 - Three Croissants
 26
27th May 2019 - three chairs
28th May 2019 - Alhambra
 29
30th May 2019 - Hair by Fairy
 31
 1
 2