Flashback Friday - 03 November 2023

November 2nd, 2023
๐๐ก๐จ๐ญ๐จ๐ ๐ซ๐š๐ฉ๐ก๐ฒ ๐๐ฎ๐จ๐ญ๐ž ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐–๐ž๐ž๐ค:โ Take nothing but pictures, leave nothing but footprints, kill nothing but time. โž ๐’†œ Unknown

THIS CHALLENGE is open to everyone. Once you have taken 30 or more photos the flashback link will appear in the box below "View this month" under "Photo Details" on your page. Hopefully, as we go back in time we will see that our photography skills have improved and maybe even have a laugh or two at what we once thought was good enough to post.

ABOUT POSTING: As long as it is Friday somewhere in the world you can post. Or if you would like you can wait until it is Friday where you live, that is fine too.

HOW DOES IT WORK? Click the Flashback View link and it will take you to one of your past photos.

USE THE FIRST image it gives you, even if you aren't too fond of it! That way we can see how much you have progressed in your photography skills while on the Project.

TO SHARE: Underneath your photo is a curved arrow to the right (โžฆ). Click on the arrow and there will be an "Embed Code". Copy the code then paste it in the comment box below adding any comments if you wish to do so.

THANK YOU for participating. I hope that looking back stirs fond memories of bygone days on your photography journey.
November 2nd, 2023
January 2015
November 2nd, 2023

Sagrada Familia, 9th August 2016.
November 2nd, 2023
2018 my favourite sunsets.
November 2nd, 2023
Christmas Eve almost 17 years ago. 10 months before I married her.
November 3rd, 2023
The one that flew away..... - .....22nd September 2017

November 3rd, 2023
@skipt07
Sorry Skip for being a bit thick but, what is, where is, the Flashback View link???
November 3rd, 2023

โ€œJust Rocksโ€ seems that most of my shots are still life this one is a bit blah but I like the colors.
November 3rd, 2023
From Flash of Red February 2022
November 3rd, 2023
Entertainment at university in April 2011

November 3rd, 2023
Fabulous quote, I first saw it on a welcome sign to a rainforest in Queensland!
November 3rd, 2023
I remember being so chuffed with this photo back in June '21.
November 3rd, 2023
December 2019
November 3rd, 2023
@johnfalconer it's at the bottom of all the photo details list ( date taken, camera, exif etc) just above the tags you used
November 3rd, 2023
Thanks heaps I'll give a go.
November 3rd, 2023
July 2023
November 3rd, 2023
Malta
November 3rd, 2023
November 3rd, 2023
The magic monkey's have done well this week, from November 2021.

November 3rd, 2023
Not so long ago...July 2023.

November 3rd, 2023
August 2015

November 3rd, 2023
@30pics4jackiesdiamond @johnfalconer _ Thank you Jackie for answering John's question. I hope you are on the mend John!
November 3rd, 2023
September 2022
November 3rd, 2023
Jan. 2019
November 3rd, 2023
Stranger No58 posed July 2017
November 3rd, 2023
August 2019
November 4th, 2023
Trying vending machine pizza last year...
November 4th, 2023
@joysabin oh my word! Thats fabulous
November 4th, 2023
January 2021. The end of my first week on 365.

November 4th, 2023
@joysabin Amazing!!
November 4th, 2023
@skipt07 Words to live by! thanks for the quote.
November 4th, 2023
Almost 3 years ago to the day...Nov 10, 2020
November 4th, 2023
@sudweeks - Happy belated anniversary Josh!
November 4th, 2023
@princessicajessica - Did you like your vending machine pizza?
November 4th, 2023
@granagringa - You are welcome. I know the connection to photography is light.
November 6th, 2023
@skipt07 It's not fine dining but it isn't bad! You can get it hot (like we did) or ready to bake at home and it's open 24/7, so it's quite convenient. Well-placed being on a university campus, I think, but nice that's it's accessible to others as well!
Write a Reply
Sign up for a free account or Sign in to post a comment.