31 people follow Doris J.

Invite more!

Santina / santina

View Album (updated May 5th 2021)

Mallory / sunnygirl

View Album (updated Apr 15th 2021)

LManning (Laura) / ljmanning

View Album (updated May 6th 2021)

Netkonnexion / netkonnexion

View Album (updated Mar 29th 2021)

CINDERELLA / cinderella57

View Album (updated May 3rd 2021)

Milanie / milaniet

View Album (updated May 5th 2021)

Jennifer_makalapua / jennifer_makalapua

View Album (updated Mar 13th 2021)

John Falconer / johnfalconer

View Album (updated May 4th 2021)

Dione Giorgio / sangwann

View Album (updated May 6th 2021)

william wooderson / will_wooderson

View Album (updated Apr 25th 2021)

Phil Sandford / phil_sandford

View Album (updated May 5th 2021)

Lilach Bondy / lilachbondy

View Album (updated Apr 7th 2021)

Diana / ludwigsdiana

View Album (updated May 6th 2021)

Nada / njmom3

View Album (updated May 5th 2021)

Kathy wolfe / kathywolfe01

View Album (updated Apr 21st 2021)

MaureenPP / maureenpp

View Album (updated May 6th 2021)

Wendy / farmreporter

View Album (updated May 3rd 2021)

Elisabeth Sæter / elisasaeter

View Album (updated May 5th 2021)

George / gaf005

View Album (updated May 5th 2021)

Simon Chapman / simonpz

View Album (updated May 4th 2021)

Carole Sandford / carole_sandford

View Album (updated May 5th 2021)

Valerie Chesney / happysnaps

View Album (updated May 5th 2021)

SIMMYSIMSTER / simmyk2020hotmailcom

View Album (updated Apr 12th 2021)

Roger Waterhouse / rwaterhouse

View Album (updated May 6th 2021)

bkb in the city / bkbinthecity

View Album (updated May 6th 2021)

Pam Knowler / pamknowler

View Album (updated May 6th 2021)

Roy Brown / veriloquent

View Album (updated Apr 11th 2021)

Beryl Lloyd / beryl

View Album (updated May 6th 2021)

Pati / patis

View Album (updated Mar 6th 2021)

Amanda R. / emrob

View Album (updated Apr 16th 2021)

DebbieG / debgasc

View Album (updated May 6th 2021)