• June 2021

 31
1st Jun 2021 - sunny day
2nd Jun 2021 - multiflora
3rd Jun 2021 - arriving over the crest
4th Jun 2021 - standing out
5th Jun 2021 - maiden, mother, crone
6th Jun 2021 - not all gone
7th Jun 2021 - pond
8th Jun 2021 - grass pink
9th Jun 2021 - bugloss and bug
10th Jun 2021 - opening flower
11th Jun 2021 - wet wild onion
12th Jun 2021 - flower in evening
13th Jun 2021 - Forest in the evening
14th Jun 2021 - Going in that direction
15th Jun 2021 - so much green
16th Jun 2021 - little guy
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26th Jun 2021 - little flowers
27th Jun 2021 - day lily
28th Jun 2021 - blanket flowers
29th Jun 2021 - Trio
 30
 1
 2
 3
 4