Thai Binh friends - Những người bạn Thái Bình by nguyenhaitung93

Thai Binh friends - Những người bạn Thái Bình

Spent time with Western friends at Anna's farewell party at Chicken place. Time flies! I'll really miss her.
Dành thời gian dành cho những người bạn nước ngoài tại bữa tiệc chia tay Anna tại quán gà nướng sinh viên. Thời gian trôi rất nhanh! Tôi sẽ nhớ đến cô ấy.
Leave a Comment
Sign up for a free account or Sign in to post a comment.