Cue Ball Thai Binh Billiards Champion Ship by nguyenhaitung93

Cue Ball Thai Binh Billiards Champion Ship

Giải đấu Bi-a cúp câu lạc bộ bắt đầu diễn ra vào ngày hôm nay. Rất nhiều những cơ thủ giỏi sẽ đến tham dự. Cảm thấy phấn khích khi có thể đến xem và học hỏi nhiều điều từ họ.
Good photo. It is great that 365 makes us look at the world around us in a new way, plus record events.Do you think you have any chance of winning this cup?!
January 12th, 2019  
@phapducviet I got a chance of watching this competision! Hope I could get better skills for the next year cup!
January 12th, 2019  
Leave a Comment
Sign up for a free account or Sign in to post a comment.