The best Bún cá I ever had by nguyenhaitung93

The best Bún cá I ever had

Một quán cóc ven đường và luôn luôn đông khách. Thậm chí phải bê bát bún để ăn chứ không có bàn :)
Glad to hear it was so good!
January 13th, 2019  
Leave a Comment
Sign up for a free account or Sign in to post a comment.