Cắt tóc 1 by nguyenhaitung93

Cắt tóc 1

Chờ 30 phút để được cắt. Đã cắt tại tiệm tóc này được một năm rồi nhưng luôn cảm thấy hài lòng với kỹ năng của thợ cắt. Khá nhiệt tình và thân thiện.
Em có vể nghiêm trang, mà hễ khi nào anh ở tiệm cắt tọc thì cũng cảm thấy rất sợ!
January 31st, 2019  
Leave a Comment
Sign up for a free account or Sign in to post a comment.