.
  • November 2019

 28
 29
 30
 31
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10th Nov 2019 - Clean Up.
11th Nov 2019 - Geese.
12th Nov 2019 - Two Geese.
13th Nov 2019 - I see you.
14th Nov 2019 - Duck
15th Nov 2019 - After The Flood.
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
23rd Nov 2019 - Fungi
 24
 25
 26
27th Nov 2019 - Spider Plant.
 28
29th Nov 2019 - Enjoying The Morning Sun.
30th Nov 2019 - Two Resting.
 1