• November 2023

 30
 31
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13th Nov 2023 - Poppy
 14
 15
 16
17th Nov 2023 - Kew Gardens Water Lillies
18th Nov 2023 - Street
19th Nov 2023 - Red door
20th Nov 2023 - Tearoom
21st Nov 2023 - 1935
22nd Nov 2023 - Coffee and something to go with it
23rd Nov 2023 - poppy
 24
 25
 26
 27
28th Nov 2023 - Street
 29
30th Nov 2023 - waiting for the train
 1
 2
 3