.
  • November 2019

 28
 29
 30
 31
1st Nov 2019 -  a lovely spot in the wood
2nd Nov 2019 - November rose
3rd Nov 2019 - cobweb after the rain
4th Nov 2019 - fallen leaves
5th Nov 2019 - flowering ivy...
6th Nov 2019 - scale
7th Nov 2019 - changing colours
8th Nov 2019 - Cherry tree
9th Nov 2019 - potato harvest
10th Nov 2019 - mosses?
11th Nov 2019 - autumn sunshine
12th Nov 2019 - sunlight
13th Nov 2019 - industrial clouds
14th Nov 2019 - matching colours
15th Nov 2019 - open-air museum
16th Nov 2019 - just two trees
17th Nov 2019 - A beautiful place
18th Nov 2019 - strange tree
19th Nov 2019 - Mahonia in our garden
20th Nov 2019 - landscape
21st Nov 2019 - landscape in b&w
22nd Nov 2019 - canal
23rd Nov 2019 - landscape with a row of trees
24th Nov 2019 - harvesting done...
25th Nov 2019 - river and reflections
26th Nov 2019 - sedum
27th Nov 2019 - horses
28th Nov 2019 - leaves
29th Nov 2019 - home and garden
30th Nov 2019 - landscape
 1