.
  • June 2015

1st Jun 2015 - Rushing Water
2nd Jun 2015 - Bighorn Sheep
3rd Jun 2015 - Elk
4th Jun 2015 - Evening Light
5th Jun 2015 - Big Sky
6th Jun 2015 - Old Homestead
7th Jun 2015 - Lilacs
8th Jun 2015 - Purple Flower
9th Jun 2015 - Tiny Purple Flowers
10th Jun 2015 - Home-made Car
11th Jun 2015 - The Watering Can
12th Jun 2015 - Molly
13th Jun 2015 - Iris
14th Jun 2015 - Pink
15th Jun 2015 - Violin Scroll
16th Jun 2015 - Big Eyes
17th Jun 2015 - Fly
18th Jun 2015 - Bumble Bee
19th Jun 2015 - Dandelion
20th Jun 2015 - Flower
21st Jun 2015 - Raindrop
22nd Jun 2015 - Green Bug
23rd Jun 2015 - Peek-a-boo!
24th Jun 2015 - Flowers
25th Jun 2015 - Kittens
26th Jun 2015 - Tiger Beetle
27th Jun 2015 - Poppy
28th Jun 2015 - Evening Light
29th Jun 2015 - Grasshopper
30th Jun 2015 - Kitten
 1
 2
 3
 4
 5