.
  • November 2020

 26
 27
 28
 29
 30
 31
 1
 2
 3
4th Nov 2020 - AZ is Blue!
 5
 6
7th Nov 2020 - Whoo-hoo!!!
 8
9th Nov 2020 - fizzling
10th Nov 2020 - Veggie garden
11th Nov 2020 - done saying things for now
 12
 13
 14
 15
16th Nov 2020 - nature photography
17th Nov 2020 - The quarantine thing to do
18th Nov 2020 - cute painted rocks
19th Nov 2020 - local hiking spot
 20
 21
 22
23rd Nov 2020 - Gila River
24th Nov 2020 - Velvet mesquite tree
25th Nov 2020 - Hole-in-the-rock
26th Nov 2020 - Papago Park
 27
 28
 29
30th Nov 2020 - gone
 1
 2
 3
 4
 5
 6