.
  • June 2020

1st Jun 2020 - Bateleur Eagle
2nd Jun 2020 - The hole in the tree
3rd Jun 2020 - Drops on Cape Marguerite
4th Jun 2020 - Pencils
5th Jun 2020 - 4 in a row
6th Jun 2020 - Black bear
7th Jun 2020 - Helmeted Guineafowl
 8
9th Jun 2020 - Elephant in the grass
10th Jun 2020 - Red-billed quelea
11th Jun 2020 - Neighbour's cat
 12
 13
14th Jun 2020 - Forget me not
15th Jun 2020 - Lavender
16th Jun 2020 - Daisy
 17
18th Jun 2020 - Neighbour´s Cat II
 19
 20
21st Jun 2020 - Just another daisy
 22
23rd Jun 2020 - Hout Bay, Cape Town
 24
 25
 26
 27
28th Jun 2020 - Notebook and Pen
 29
30th Jun 2020 - Apple on table
 1
 2
 3
 4
 5