• November 2023

 30
 31
1st Nov 2023 - faces in the wind
2nd Nov 2023 - barn window
3rd Nov 2023 - barn
4th Nov 2023 - repetition
 5
6th Nov 2023 - flag
7th Nov 2023 - Christmas shopping
8th Nov 2023 - little mum
9th Nov 2023 - shell
10th Nov 2023 - pretzels
11th Nov 2023 - baoding balls
12th Nov 2023 - Juliette
13th Nov 2023 - smile
14th Nov 2023 - red breasted nuthatch
15th Nov 2023 - chickadee
16th Nov 2023 - crossbills and pine siskins
17th Nov 2023 - robin
18th Nov 2023 - working cattle
 19
20th Nov 2023 - reflecting
21st Nov 2023 - checking out the tree
22nd Nov 2023 - gathering before the storm
23rd Nov 2023 - aggravation
24th Nov 2023 - mementos
25th Nov 2023 - it's that cold ... again
 26
27th Nov 2023 - Carter P Johnson Lake
28th Nov 2023 - gotcha
29th Nov 2023 - turtle
30th Nov 2023 - multi-tasking
 1
 2
 3